Max Andersson

Debatt: ”Vi har redan startat ett nytt klimatparti”

I ledare i ETC lyfte Johan Ehrenberg nyligen frågan om Sverige behöver ett klimatparti eller klimatlista till riksdagen 2022.

Jag, Anders Sjöberg och Ellie Civjat har skrivit ett svar från Partiet Vändpunkt.

* * *

Vi har redan startat ett nytt klimatparti

“Svensk klimatpolitik klarar inte jobbet. Våra politiker klarar inte ansvaret. Det berättar forskare för oss, det berättar verkligheten för oss. Ingen budget är i närheten av att ’ställa om’, ingen politisk kraft vågar utmana det man tror styr vardagen, alltså deras fördomar om människors ovilja att ställa om”.

Så inleder Johan Ehrenberg sin uppmuntran till att starta ett klimatparti (11/12).

Då har vi goda nyheter: Vi har redan startat!

För ungefär två år sedan blev precis den insikt som Ehrenberg förmedlar alltför tung för många av oss att bära, så vi bestämde oss för att göra slag i saken. Några av oss kommer ifrån andra partier, några av oss är forskare och experter, några av oss är också människor helt utan tidigare politisk erfarenhet. Några av oss är klimataktivister sedan många år. 

Alla har vi nåtts av samma insikt: Klimatkrisen är här, och det betyder att de lösningar som behövs nu inte kan komma “sedan”. Allt fler nås dessutom av samma insikt. Det folkliga stödet för kraftfulla klimatåtgärder växer och det ansvar som vår generation har för nästkommande generationer blir allt mer glasklart. Klimatet behöver räddas nu, inte “sedan”! 

Det räcker inte att köpslå med utsläppsrätter, bygga cykelbanor eller fippla med statistik för att putsa fram hoppfulla, men missvisande, siffror kring utsläpp. Samhället behöver en omställning, och den omställningen behövs nu, inte “sedan”.

Så vad kan man göra, nu?

Partiet Vändpunkt vill införa en koldioxid­skatt som återfördelas till befolkningen. Vi anser att ett ekonomiskt system som är uppbyggt enligt liknande principer som sms-lån aldrig kan vara hållbart. Vi inser att stad och landsbygd inte kan särskiljas, utan att båda behövs. Vi ser att svensk skog är viktig för både den oumbärliga biodiversiteten och för att fånga upp koldioxid som nuvarande politiska partier tillåter släppas ut. Och vi har politiken för att ordna dessa saker nu, inte “sedan”. 

Men det räcker inte med klimatpolitik. Ska vi få människor med oss på den stora omställning som behövs för att lösa klimatkrisen behöver vi också en politik för social rättvisa. Ska klimatpolitiken få stöd på landsbygden behövs en politik för att hela Sverige ska leva. Ett parti som kandiderar till riksdagen behöver ett heltäckande program för att kunna svara på väljarnas frågor.

Det är inte meningsfullt att bara konkurrera om väljare med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vi behöver även en politik som kan locka väljare som är missnöjda med Socialdemokraterna, Centerpartiet och till och med Sverigedemokraterna.

Klimatet behöver inte ett program för de redan frälsta, utan politik som kan bygga en majoritet.

Denna text är också att betrakta som ett upprop. Om du, någon du känner, eller en organisation du är med i vill vara med och utforma en del av lösningen på världshistoriens kanske största ödesfråga. Då är tiden inne. Partiet Vändpunkt är öppna för samarbete med alla aktörer som på allvar anser att klimatet behöver räddas nu. Inte “sedan”. 

Vi har politiken, viljan och förmågan. Nu behöver vi, tillsammans, ordna mandat för att driva igenom åtgärder som minskar sociala och ekonomiska klyftor, som minskar utsläpp av växthusgaser och som bygger ett samhälle där trygghet, inte oro är grunden. I längden kommer hela samhället tjäna på detta.

Välkommen till lösningen! 

Anders Sjöberg

nationell talesperson för Partiet Vändpunkt

Ellie Cijvat

sammankallande Partiet Vändpunkt

Max Andersson

styrelseledamot Partiet Vändpunkt