Max Andersson

Debatt: ”Christofer Fjellner blundar för riskerna”

Jag har en replik i Expressen på Fjellners angrepp på MP om handelsavtalet TTIP.

***

Det saknas belägg för Fjellners påstående att TTIP-avtalet skulle höja den globala miljöstandarden. I stället har hundratals miljöorganisationer, däribland Naturskyddsföreningen, varnat för att avtalet kan få negativa effekter på miljö, klimat, arbetares rättigheter och konsumentskydd. Det är förstås bekvämt för moderaterna att avfärda risker som mytbildning i stället för att ta välgrundad kritik på allvar. Samtidigt har Fjellner inget problem med att bygga sin argumentation på ekonomiska siffror som fått tung kritik av forskare för att vara mer än överdrivet optimistiska.

Fjellner påstår att Miljöpartiet redan nu skulle ha sagt blankt nej till avtalet och även vara emot både USA och frihandel. Inget av detta stämmer. Däremot är vi intresserade av att lyssna på civilsamhällets synpunkter om hur vi kan utforma TTIP-avtalet så att det i slutändan inte leder till att miljölagar urholkas.

TTIP är en del av en pågående trend, som även innefattar avtalet med Kanada (CETA), där stora förändringar av nuvarande och kommande lagstiftning göms bakom frihandelns goda namn. Därför bevakar vi både TTIP och CETA noggrant. När Europas ledande experter och främsta miljöorganisationer varnar för riskerna med ett handelsavtal så lyssnar vi. Det borde Moderaterna också göra.

Max Andersson, MP
EU-parlamentariker