Max Andersson

”Dagens PS” har dålig koll

Den för mig okända tidskriften Dagens PS [död länk] rapporterar vinklat om gårdagens EMU-seminarium och verkar inte riktigt ha begripit skillnaden mellan handel och BNP. De inleder:

”Blott” 34 miljarder kronor. Mer än så har Sverige inte förlorat på att stå utanför eurosamarbetet, enligt professor Clas Wihlborg vid Handelshögskolan i Köpenhamn,

Notisen är klart missvisande, och en normalinsatt läsare torde uppfatta detta som att det rör sig om BNP-siffror. Det intrycket förstärks dessutom av citattecken som antyder att det rör sig om mycket pengar.

Men handel och BNP är inte samma sak. Ökningen av handeln är kanske 10 till 20 gånger större än den effekt den får på BNP. Handelseffekten på BNP är alltså så liten att den knappt är mätbar.

Men Ja-sidans EMU-myt lever vidare och fortsätter att fortplantas. Att de aldrig lär sig… 🙂