Max Andersson

Centern totalvacklar om EMU


Centerpartiet börjar nu totalvackla även i EMU-frågan. Jöran Hägglund, statssekreterare på Mauds näringsdepartement och tills nyligen centerns partisekreterare säger i en intervju i Dagens Industri:

”Förutsättningarna för ett svensk EMU-medlemskap ser bättre ut i dag än då centern beslutade att säga nej till euron.”

Han anser också att centern bör diskutera frågan vid sin stämma i Kalmar månadsskiftet augusti/september. Han tror dock inte att de kommer att svänga redan då.

Enligt senaste SCB har nej-sidan fortfarande ett rejält övertag i opinionen. 51% nej mot 35% ja. Nej-sidan ligger alltså kvar på den höga nivå vi uppnådde under den intensiva EU-debatten 2003, medan Ja-sidan kollapsat till sin basnivå. Inte underligt med tanke på att det går bättre för Sverige ekonomiskt än för Euroland och att Ja-sidans skrämselpropaganda kommit på skam.

Den svenska folkets åsikter avfärdar dock Jöran Hägglund som ren okunnighet.

”Att SCB:s undersökningar om EU- och EMU-sympatierna
visar ett fortsatt stort övertag för nej till EMU i den svenska opinionen, ser Jöran Hägglund som ett utslag av att frågan inte diskuteras i Sverige.”

Vi kan utgå från att Centertopparna siktar på en gemensam ja-linje med högeralliansen i valet år 2010.

Jag vill avsluta inlägget med två citat:

”Vi inom centerpartiet har alltid velat och kommer alltid att vela.”

Gunnar Hedlund, partiledare 1949-71

”Go ahead, make my day!”

Tipstack: Fritt Europa