Max Andersson

Bråda dagar i Bryssel

Det nya EU-parlamentet öppnar inte formellt förrän 2:a juli, men de politiska grupperna i Bryssel har redan kört igång för fullt. Det är bråda dagar med spännande förhandlingar med nationella partier om grupptillhörighet, diskussioner om vem som ska få sitta i olika utskott, och inte minst frågan om vilka som ska väljas till de nya gruppledningarna. Allt medan de nyvalda ledamöterna står i olika köer och försöker hinna med att få ut passerkort, IT-login, och diverse blanketter innan det blir dags för nästa sammanträde.

Jag prioriterar också att hinna träffa hemvändande ledamöter och tjänstemän och få lite goda råd innan de lämnar Bryssel. Så det blir inte så mycket bloggat nu så här i början. Jag kan dock rapportera att Miljöpartiets delegation lyckades få in Peter Eriksson i gröna gruppens ledning i tisdags. Gruppledningen består av två ordförande och 6 vice-ordförande och jag tror att Peter kommer att bidra till att den nya gruppledningen blir ett stort lyft för gruppens interndemokrati.

Vill man för övrigt ha koll på den ibland synnerligen förvånade utvecklingen på gruppbildningsfronten så kan jag rekommendera sidan Europe Decides som ibland hinner rapportera om nyheterna redan innan berörda ledamöter i grupperna får veta saker. Den är riktigt bra.