Max Andersson

Bra EMU-seminarium

Idag hade jag nöjet att gå på ett utmärkt seminarium [död länk] om EMU som Junilistan arrangerade.

På seminariet deltog ekonomerna Claes Wihlborg och Harry Flam som diskuterade de senaste resultaten kring EMU och dess effekter på handel tillsammans med Nils Lundgren.

Bakgrunden till seminariet är att det kom en rapport i höstas av Harry Flam och Håkan Nordström fram till att ett svenskt EMU-medlemskap skulle ökat exporten med 122 miljarder. Trogna läsare av den här bloggen känner kanske till den som EMU-rapporten som Carl Bildt uttalade sig om utan att ha läst. Professor Claes Wihlborg har däremot läst rapporten ordentligt, och även om han anser att den är ett framsteg för forskningen så har han funnit en del saker som kan ifrågasättas. I en ny rapport [död länk] som han släppte i samband med seminariet, hävdar han att siffran i Flams rapport är kraftigt överdriven och att handelseffekten snarare rör sig om cirka 30 miljarder. Och då handlar det bara om ökad handel, inte om ökad välfärd.

När man diskuterar EMU-effekterna på handeln är det viktigt att komma ihåg att det inte finns något rakt samband mellan ökad utrikeshandel och ökad BNP. En ökad handel med 100 miljarder betyder inte att BNP ökar med 100 miljarder.

Om ett företag kan sälja sina varor till ett bättre pris i utlandet istället för att sälja den här hemma så ökar handeln och det leder till ökad BNP. Men ökningen är beroende av hur mycket bättre det nya priset är. Och när det gäller den handel som uppmuntras av EMU så är den prisskillnaden sannolikt ganska liten. Om den var stor skulle handeln inte låtit sig hindras av en småsak som skilda valutor.

Om man tar hänsyn till detta och antar att förbättringen är på 10% (vilket är ganska högt räknat) så skulle handelseffekten på Sveriges BNP av ett svenskt EMU-medlemskap bara bli en engångsökning på ungefär 0,1% om Clas Wihlborgs beräkningar stämmer.

Den ökningen är mycket liten i jämförelse med de potentiella kostnaderna av att vi vid ett EMU-medlemskap skulle förlora möjligheten att använda ränta och växelkurs för att hålla ordning på Sveriges ekonomi.

Sista ordet är säkert inte sagt i den här debatten, men det verkar som att Ja-sidans handelsargument håller på att tappa svinget.

Up-date: DN har en bra artikel om seminariet

3 tankar om “Bra EMU-seminarium