Max Andersson

”Borra inte efter olja i Arktis”

Jag har en artikel i Miljömagasinet nr 50/2009 mot oljeutvinning i Arktis.

***

Borra inte efter olja i Arktis

I takt med att den globala uppvärmningen får isen i Arktis att smälta skapas nya möjligheter för både sjöfart, fiske och oljeborrning. Det Norra ishavet kan vara isfritt på sommaren om bara några år, och redan nu har oljebolagen skickat båtar för att leta efter olja. Det finns uppskattningar som tyder på att 20-25% av världens oupptäckta oljeresurser finns i området, och EU håller nu på att utforma en Arktispolitik. EU-kommissionen är entusiastisk för de nya möjligheterna till oljeutvinning, och vädrar nya affärsmöjligheter för europeiska företag. De framhåller också att utvinningen av kolväten i den känsliga arktiska miljön ska ske på ett hållbart sätt. Med det menas att man ska minimera oljespill med mera.

På ett möte i början av december har EU:s medlemsländer, inklusive Sverige som representerades av ministrarna Bildt och Malmström, gett kommissionen klartecken för att fortsätta.  Miljöpartiet är emot oljeutvinning i Arktis. Vi anser att det behövs ett internationellt avtal för att skydda Arktis från exploatering och militärisering under 100 år, på samma sätt som det redan finns ett liknande avtal för Antarktis. 

Den nya Arktispolitiken är ännu i sin linda, så det finns fortfarande möjlighet att påverka den. Det finns framförallt två skäl till att man inte bör borra efter olja i Arktis. Till att börja med så är den arktiska miljön mycket känslig, men framförallt så kan det skada klimatet om vi öppnar upp de arktiska oljefälten för exploatering. Klimatet kommer att få svårt att tåla om vi bränner upp de kol, gas och oljefyndigheter som finns tillgängliga redan idag. Den olja som idag skyddas av polarisen borde stanna där den ligger.

Det är bara några månader sedan om regeringen hyrde ut isbrytaren Oden till oljebolaget Exxon Mobil just för att leta efter olja i Arktis. Och nu har regeringen släppt igenom kommissionens oljeborrningslinje i EU. Regeringens trovärdighet i klimatfrågorna blir allt svagare.  Att isen i Arktis håller på att smälta bör ses som en varningsklocka, inte som en affärsmöjlighet.