Max Andersson

Berlindeklarationen vs Alternativet

Brittiska Democracy Movement har skrivit ett alternativ [död länk] till Berlindeklarationen, som speglar EU-dokumentet rad för rad. En kul idé.

Den alternativa deklarationen är förvånande nog läsvärd i sig själv också. Till skillnad från den urvattnade Berlindeklarationen har den något att säga.

Jag har citerat några av de bästa bitarna här. För tydlighets skull har gett texterna olika färg.

Ur inledningen:
”Under århundraden har tanken på Europa varit en idé med en förhoppning om fred och samförstånd. Denna förhoppning har nu förverkligats.” ”For fifty years the European Union has been an idea aimed at erasing Europe’s national democracies to create a centralised European state. That out-dated idea has almost been fulfilled.”

”Det europeiska enandet har gett oss fred och välstånd.” ”A post-war Europe of democracies and the fall of a centralised Soviet state made peace and prosperity in Europe possible.”

Avslutning:
”Av vår historia lär vi oss att denna framgång måste befästas för kommande generationer och att vi därför fortlöpande måste se till att Europas politiska utformning är i takt med tiden. 50 år efter undertecknandet av Romfördragen är därför vårt gemensamma mål i dag att fram till Europaparlamentsvalet 2009 ge Europeiska unionen en förnyad gemensam grundval.” ”Our history reminds us that we must protect democracy for the good of future generations. For that reason we must always review the political shape of how Europeans co-operate in keeping with the times.”

”Vi vet nämligen detta: Europa är vår gemensamma framtid.”
”For we know, while Europe is our common future, the EU doesn’t have to be.”