Max Andersson

Berlindeklarationen – ett självmål

Nu har jag fått läsa det hemliga utkastet till Berlindeklarationen. Det vill säga EU:s planerade hyllningstal till sig själv inför femtioårsdagen.

Utan att bryta mot sekretessbestämelserna kan avslöja att texten är värre än väntat. Och då var ändå mina förväntningar låga redan från början. Berlindeklarationen är förvånansvärt arrogant, full av plattityder och påståenden på eller över gränsen till sakfel. Det är inget annan än ren EU-propaganda. Känsliga personer varnas.

En sak som redan läckt ut i media är de skrattretande formuleringarna om ”We, the peoples of Europe…”. Som om det vore Europas folk som uttalar sig i Berlindeklarationen! Det hela blir extra roligt om man tänker på att deklarationen som utger sig för att tala för Europas folk tas fram i hemlighet.

Men det är ju konsekvent. EU-anhängare brukar ju inte tycka om att fråga folket.

Det tyska ordförandeskapet har för övrigt uttryckt förhoppningen att tidningarna ska trycka Berlin-deklaration i sin helhet, som ett slags gratisannons för EU. Som EU-motståndare kan jag bara instämma i den förhoppningen. Om de trycker det här pekoralet är jag övertygad om att det kommer att gynna oss.

Up-date: Det är inte bara jag som dissar Berlindeklarationen. Rolf Gustavsson på Svd är inte nådig.

Up-date 2: Nu har den färdiga Berlindeklarationen lagts ut på nätet. Den värsta pekoralfraserna har tagits bort.