Max Andersson

Bensinupproret som rann ut i sanden

Ledarsidan på den annars utmärkta tidningen Trafikforum har tyvärr för vana att publicera besynnerliga attacker på miljöpartiet, men ibland kan till och med en blind höna finna goda korn.

[Det är] inte alltid så lätt att göra uppror. Det har initiativtagarna till bensinskatteupproret fått erfara.

När de – enligt upprorsledarna – en miljon undertecknarna skulle samlas under fanorna för att ge tyngd åt sina krav gick luften ur dem. I den stora manifestation som skulle avsluta uppropet på Mynttorget i Stockholm samlades de missnöjda massorna av bilister.

Det blev – ett tjugotal. Alltså en fjärdedel av det antal som ryms på en vanlig stadsbuss.