Max Andersson

Åland ut ur EU?

Den härliga rubriken ”I höst kan Åland delvis gå ur EU” är något av en överdrift. EU-konstitutionen kommer ju knappast träda i kraft redan i höst. Men självstyrande Ålands lagting tänker ta strid om EU:s nya grundlag.

Det handlar dock inte om riktigt EU-motstånd, utan snarare om utökade rättigheter för Åland, även om ålänningarna i och för sig inte hyser några varmare känslor för EU.

Bland annat kräver de talerätt i EG-domstolen, en starkare subsidiaritetsprincip, och en egen plats i EU-parlamentet.

De folkvalda återupptar arbetet den 4 september och till beslut i höst kommer EU:s nya grundfördrag. För att det ska träda i kraft på Åland till de delar Åland har egen behörighet krävs att lagtinget antar fördraget med två tredjedelars majoritet, alltså minst 20 ja-röster.

– Säger lagtinget nej blir det både ett juridiskt och politiskt vakuum och en konstitutionell kris. Finland kan inte ansluta Åland till fördraget utan Ålands samtycke till de delar vi har behörighet, säger talman Barbro Sundback (s).

Den juridiska situationen blir minst sagt knepig. Både vara med i EU, men ändå inte vara det… Det hela får exemplet Färöarna att verka enkelt. Färöarna är en självstyrande del av Danmark, men de är inte med i EU överhuvudtaget. Det fungerar bra.

Det hela kanske slutar i ett liknande arrangemang för Ålands del.

Up-date: Sannolikheten för detta har just ökat! Men en oförneklig känsla för taskig tajming har EU precis tvingat Åland att förbjuda snus. [Död länk.]