Max Andersson

Aftonbladets klimatenkät

Jag fick svara på Aftonbladets frågor om klimatpolitiken för ett tag sedan, och nu ligger svaren uppe på hemsidan.

Det är intressant att titta på vad andra riksdagsledamöter har svarat på samma frågor. Med tanke på svaren lämnades in med e-post och att vi fick betänketid är en del svar är rätt pinsamma.

Carl B Hamilton (fp) har på något sätt lyckats missa att Ryssland skrivit under Kyotoprotokollet. Dessutom ser han slopande av EU-tullen på u-landsetanol som ett alternativ till en ändrad livsstil.

Birgitta Ohlsson (fp) har bättre koll [död länk], men hävdar ändå att kärnkraften är den mest miljövänliga energikällan. (Uranbrytning? Kärnavfall? Vindkraft? Solenergi?)

Men roligast är i alla fall Cecilia Magnusson som på frågan ”Måste vi ändra livsstil för att hejda den globala uppvärmningen?” svarar:

– Varje människa kan ta ansvar för sig själv och världen. Möjligheten att ta hjälp av miljöprojekt i skolorna bör tas till vara.

Cecilia är moderat.