Max Andersson

Ådalen kunde ha hänt i Göteborg

För 5 år sedan fick general Paul Degerlund en begäran om att sätta in militär under EU-toppmötet i Göteborg. Begäran stred mot de lagar som höll skillnad på polis och militär alltsedan svensk militär sköt ihjäl 5 demonstranter i Ådalen 1931. I Genua några veckor efter Göteborg sattes italienska karabinjärer in under G8-mötet och en person blev dödad. Om inte Paul Degerlund insisterat på att ha statsministerns direkta godkännande så hade EU-toppmötet kunnat gå riktigt illa.

Polisens jobb är att upprätthålla ordningen. Militärens jobb handlar ytterst om att döda. Man bör inte blanda samman de två.

För lite mer än en månad sedan så beslutade riksdagen om att avskaffa den strikta åtskillnaden mellan polis och militär. Endast miljöpartiet och vänsterpartiet reserverade sig. Majoriteten har dock en from förhoppning om att lagen inte ska missbrukas.

Det bästa sättet att se till att den nya lagen inte missbrukas är att upphäva den.